GĂNG TAY SỢI, VẢI, CHỐNG CẮT

0903420748
0903420748